Swifterbant beter in beeld

Irene Korting22 jan 2015 - Tijdens de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar heeft de VVD vragen gesteld over de nieuwe promotiefilm van de gemeente Dronten. Deze promotiefilm laat zien dat Dronten heel veel heeft om trots op te zijn. Zoals Walibi, het NS-station, de stranden, sportvoorzieningen en de Meerpaal. Kortom, er zijn genoeg redenen om te laten zien wat Dronten allemaal te bieden heeft.LEES VERDER

De nieuwe wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

22 jan 2015 - Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?LEES VERDER

Stilte...

9 jan 2015 - “Onze gedachten gaan uit naar die vaders, moeders en kinderen die een familielid hebben verloren. Dit willen we niet, dit willen we nergens” LEES VERDER

Een veilig nieuwjaar!

4 jan 2015 - Onze politie heeft een tijd lang de inbraken die werden gepleegd in de gemeente Dronten gemeld op Facebook en is daar op een gegeven moment mee gestopt. Toen op grond daarvan vervolgens door velen werd geconcludeerd dat er kennelijk niet meer werd ingebroken in Biddinghuizen, Swifterbant , Dronten, Ketelhaven en Roggebotsluis, berichtte de politie dat dit helaas niet het geval was. Zo is er tijdens de jaarwisseling bijvoorbeeld weer twee keer ingebroken.LEES VERDER

Terugblik ontwikkelingen sociaal domein

Irene Korting22 dec 2014 - Het einde van het jaar nadert. De nieuwe zorg gaat vanaf 1 januari 2015 in. De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 op de gebieden van zorg, arbeidsmarkt en jeugdhulp meer verantwoordelijkheden en minder financiële middelen.Het sociale domein neemt vanaf 2015 binnen de begroting van de gemeente Dronten meer dan 60% van de totale begroting voor zijn rekening. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat het college het solide begrotingsbeleid, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd, ook na 1 januari 2015 voortzet. We zullen het moeten doen met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Dat betekent dat we dus geen lokale belastingen inzetten om de zorg mee te betalen.LEES VERDER

Met het nieuwe jaar in zicht

20 dec 2014 - In de laatste maand van het jaar kijken we terug wat er in het jaar allemaal gebeurd is, maar kijken we ook vooruit naar het nieuwe jaar wat er allemaal kan gebeuren. 2014 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij onze partij kiezers verloor. Dat is politiek, dat is het spel. Maar de VVD is vastberaden in een nieuw college gestapt en laat zien met een kleinere fractie dat de liberale gedachten breed en goed geborgd is in onze gemeente. LEES VERDER

VVD Dronten tevreden met sluitende meerjarenbegroting

8 dec 2014 - De meerjarenbegroting van de gemeente Dronten laat een positief begrotingsresultaat zien voor jaren 2015, 2016 en 2017. Gezien de opgave waar de gemeente afgelopen jaren voor stond (het wegwerken van de grote tekorten die ontstaan zijn door de crisis) is dat een prachtig resultaat. Een sluitende meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring voor de burgers. De VVD vindt dit een geweldig resultaat van het college van B&W waarin al vijf jaar een ervaren VVD-wethouder de post financiën beheert!LEES VERDER

Dronten scoort hoog op dienstverlening 

Irene Korting6 dec 2014 - Tijdens de commissievergadering van 4 december stond het Jaarprogramma Dienstverlening 2015 op de agenda. Met daarin een overzicht van de behaalde resultaten van de dienstverleningsprojecten in 2014. Uit het programma blijkt voor Dronten een opvallend hoge score op de diverse terreinen van dienstverlening. LEES VERDER

Passage Dronten N23 krijgt vorm

10 nov 2014 - Bij de informatieavond van eind oktober betreffende de passage van de N23 langs de noordkant van de kern Dronten werd het plan toegelicht van dit gedeelte in de toekomstige N23 van Alkmaar naar Zwolle. Voor onze gemeente is deze passage van groot belang in onze infrastructuur. Dronten heeft voor meer aantrekkingskracht van bedrijven dit zeker nodig.LEES VERDER

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend

1 nov 2014 - Zaterdag 25 oktober was ik één van de deelnemers aan de excursie van Waterschap Zuiderzeeland. Onder leiding van Jan Nieuwenhuis (heemraad) en twee van zijn enthousiaste collega’s ging een deel van de raad op pad.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Welkom

Welkom op de website van de VVD afdeling Dronten. Op deze website vindt u informatie over de gemeenteraadsfractie, de wethouders, de VVD statenfractie, het afdelingsbestuur, lokaal en landelijk VVD nieuws, en nog veel meer.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt, kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina.

         Dronten geeft je de ruimte!


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid