Kiezers bedankt!

20 mrt 2014 - Wij willen onze kiezers bedanken. We zijn wederom de tweede partij in Dronten geworden! LEES VERDER

Problemen met het openbaar vervoer? Meld het ons!

18 mrt 2014 - Vorige week donderdag zat ik als kandidaat raadslid én als inwoner van Biddinghuizen in de Voorhof te luisteren naar de debatten. (complimenten overigens voor Dorpsbelangen Biddinghuizen voor de organisatie)LEES VERDER

Reuring om het Redeplein blijft

Art Impression Redeplein 115 mrt 2014 - Dronten is trots op zijn mooie winkelcentrum, uit een onderzoek blijkt dat de inwoners veel gebruik maken van het ruime winkelaanbod. Het Redeplein is een onderdeel van het centrum van Dronten dat het hart van onze gemeente zal moeten vormen.LEES VERDER

Portret bij Omroep Flevoland

Irene Korting13 mrt 2014 - Wie zijn dat eigenlijk? Die mensen die zich aansluiten bij een politieke partij? Deze vraag stelde Gerard van Ommen van Omroep Flevoland mij een paar weken geleden.LEES VERDER

Tijd voor de VVD. Tijd voor de blauwe parkeerschijf.

12 mrt 2014 - De PvdA lanceerde begin maart het idee om de blauwe parkeerzones af te schaffen. Aan wethouder Paul Gach van de VVD deden zij de oproep: ‘Schaf die onzinnige parkeerschijf voor de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum zo snel mogelijk af!’LEES VERDER

Minder regels en meer resultaat

Bernd Rosing11 mrt 2014 - Dit is een van de tien slogans waarmee de VVD Dronten de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is ingegaan. Deze slogan staat niet voor niets bovenaan op onze flyers. ‘Minder regels en meer resultaat’ geeft aan hoe wij als VVD-ers politiek willen bedrijven.LEES VERDER

Zorgen voor zorg op maat

Irene Korting9 mrt 2014 - De transities in de zorg houden Dronten bezig. De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt en er zijn grondige voorbereidingen getroffen door raad en college om de komende jaren invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken die van het Rijk op ons afkomen. Het resultaat daarvan is dat er twee transitievisies door de hele raad zijn vastgesteld. Daarmee hebben ook de oppositiepartijen ingestemd met de, door ons college, ingezette beleidsvisies.LEES VERDER

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in een uitdagende tijd

5 mrt 2014 - Op alle gemeenten in Nederland, en dus ook Dronten, komt een hele hoop af. Een nog niet uitgewoede economische recessie, waar gelukkig de eerste signalen van herstel wel zichtbaar zijn, maar met als gevolg daarvan nog te realiseren bezuinigingen bij de overheid, verdere overdracht van zorg en welzijn naar de gemeenten, etc. zijn enkele van de uitdagingen waar de VVD niet voor weg loopt. Ondanks de onvermijdelijke bezuinigingen kiest de VVD ook voor stimulering van de lokale economie en investeringen. Werkgelegenheid, veiligheid en een sluitende begroting zijn zaken die wij altijd de hoogste prioriteit geven en de laatste vier jaar in Dronten ook zeker hebben laten zien .LEES VERDER

Woningbouw Swifterbant

5 mrt 2014 - Recentelijk hebben Ton van Amerongen, Irene Korting en ik een gesprek gehad met een aantal inwoners uit Swifterbant om met hen te praten over allerlei ontwikkelingen. Waar Swifterbant mee te maken krijgt of al mee te maken heeft. Een van die zaken betrof de noodzakelijke uitbreiding van Swifterbant . Groei van het aantal inwoners van Swifterbant is noodzakelijk om het voorzieningenniveau (zwembad, bibliotheek, winkelcentrum, etc.) op peil te houden. Natuurlijk zijn de huidige economische omstandigheden niet ideaal om een nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen maar als het economisch tij is gekeerd moeten we klaar zijn om in samenwerking met marktpartijen een nieuwe woningbouwlocaties voor Swifterbant te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk met een verkenning wordt begonnen om te beoordelen welke locatie het meest geschikt zou zijn om te ontwikkelen al woningbouwlocatie. LEES VERDER

Economie en ruimtelijke ordening

5 mrt 2014 - Een integrale visie op economie en ruimtelijke ordening is hét fundament voor de toekomst van onze gemeente.Bedrijven en organisaties willen ondernemen op basis van rechtszekerheid en flexibiliteit van actuele bestemmingsplannen. Het college dient zich proactief in te zetten om bedrijven te werven, nieuwe werkgelegenheid te scheppen en mensen de ruimte geven te wonen in onze mooie polder. Alleen dan kunnen we gezamenlijk onze economie gezond en het voorzieningenniveau van onze drie kernen op peil houden.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid