- PERSBERICHT - VVD Dronten trots op solide financieel beleid

19 jun 2015 - Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Dronten de jaarrekening van 2014 en de kadernota voor 2016 behandeld. Uit de financiële terugblik heeft de VVD de conclusie getrokken dat de gemeente Dronten haar huishoudboekje goed op orde heeft. LEES VERDER

Staay Food Group komt naar Poort van Dronten

17 jun 2015 - We zijn blij met het bericht dat de Staay Food Group zich gaat vestigen op De Poort van Dronten. Behalve dat de komst wellicht een aanzuigende werking zal hebben op andere bedrijven, betekent de uitbeiding van de Staay Goup ook een toename van hun activiteiten in Dronten. De verwachting is dat er 150 extra arbeidsplaatsen zullen komen. Hier zijn we erg blij mee en bovendien betekent dit dat we binnen de gemeentegrenzen weer uitbreiding hebben van hoogwaardige Agro-industrie. Een bedrijfstak die we graag in onze gemeente verder zien groeien. We wensen de Staay Food Group dan ook veel succes met de uitvoering van hun plannen.LEES VERDER

Flexibiliteit in het buitengebied

7 jun 2015 - Onlangs heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld.  Dit plan heeft enkele jaren voorbereiding gevergd -  de kaders ervan werden voor het eerst in 2011 gesteld - en heeft nog niet alles kunnen regelen wat de bedoeling was. Omdat namelijk de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof onzeker blijft, is de veehouderij buiten deze herziening gehouden, maar deze zal later nog ingepast moeten worden. Ook zullen de ontwikkelingen rond windenergie nog aanpassingen vergen.LEES VERDER

Luchthaven Lelystad biedt nieuwe perspectieven

1 jun 2015 - In maart jl. is het Luchthavenbesluit bekrachtigd inclusief de beperkingen om milieubelasting en dan met name geluidsbelasting te minimaliseren. Luchthaven Lelystad kan bouwen aan de voorzieningen die nodig zijn om vanaf 2018 jaarlijks tot 10 duizend vliegbewegingen af te handelen. Het bouwen van de uitbreiding van de luchthaven en het aanpassen van de infrastructuur leidt  direct tot werkgelegenheid en jongeren kunnen beroepsopleidingen starten die in zekere mate een baangarantie bieden. Nieuwe perspectieven die onze economische regio versterken, op korte en middellange termijn. LEES VERDER

VVD wil meer aandacht voor ZZP'ers binnen armoedebeleid

Irene Korting29 mei 2015 - De VVD heeft het initiatief genomen een onderzoek te starten naar mogelijke instrumenten binnen het armoedebeleid voor zelfstandigen zonder personeel. Dit initiatief werd mede-ingediend door de partijen CDA, ChristenUnie, Leefbaar Dronten, SP en D66. Na het raadsdebat stemden uiteindelijk alle politieke partijen in met het voorgestelde onderzoek.LEES VERDER

We will remember them

10 mei 2015 - Ik ben geboren en getogen in Dronten en daarom bekend met de “dodenherdenking”  in Dronten, maar dan wel “slechts als bezoeker” het monument op het plein is dan ook voor mij onlosmakelijk met Dronten  verbonden.LEES VERDER

Petje af en diepe buiging

25 apr 2015 - Woensdag 15 april stond er een raadsactiviteit op de planning, dit keer waren we te gast bij de brandweerkazerne.LEES VERDER

Forse uitbreiding biologische landbouw

9 apr 2015 - In onze gemeente zal de biologische landbouw  dit jaar een forse uitbreiding ondergaan, momenteel telt Dronten 58 biologische bedrijven, ongeveer 29 bedrijven starten dit jaar met de overschakeling van gangbare teelt naar de biologische teelt, een uitbreiding van 50 procent!!!!LEES VERDER

Stemrecht niet vanzelfsprekend

20 mrt 2015 - Nederland mocht haar stem weer laten horen, ditmaal voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Helaas dit jaar een historisch lage opkomst, terwijl er zoveel te kiezen valt. Gelukkig kon de VVD wel op vele stemmen rekenen en zijn wij ook dit maal bij de Provinciale Staten weer de grootste geworden. Indien u gestemd heeft hartelijk dank voor uw stem, indien u niet gestemd heeft, jammer dat u uw stem verloren heeft laten gaan.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Welkom

Welkom op de website van de VVD afdeling Dronten. Op deze website vindt u informatie over de gemeenteraadsfractie, de wethouder, de VVD statenfractie, het afdelingsbestuur, lokaal en landelijk VVD nieuws, en nog veel meer.

Indien u informatie zoekt die u niet op deze website kunt vinden, of indien u een vraag of een opmerking aan ons kwijt wilt, kunt u altijd contact opnemen via onze Contact pagina.

         Dronten geeft je de ruimte!


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid