Kiezers bedankt!

20 mrt 2014 - Wij willen onze kiezers bedanken. We zijn wederom de tweede partij in Dronten geworden! meer...

Problemen met het openbaar vervoer? Meld het ons!

18 mrt 2014 - Vorige week donderdag zat ik als kandidaat raadslid én als inwoner van Biddinghuizen in de Voorhof te luisteren naar de debatten. (complimenten overigens voor Dorpsbelangen Biddinghuizen voor de organisatie)meer...

Reuring om het Redeplein blijft

Art Impression Redeplein 115 mrt 2014 - Dronten is trots op zijn mooie winkelcentrum, uit een onderzoek blijkt dat de inwoners veel gebruik maken van het ruime winkelaanbod. Het Redeplein is een onderdeel van het centrum van Dronten dat het hart van onze gemeente zal moeten vormen.meer...

Portret bij Omroep Flevoland

Irene Korting13 mrt 2014 - Wie zijn dat eigenlijk? Die mensen die zich aansluiten bij een politieke partij? Deze vraag stelde Gerard van Ommen van Omroep Flevoland mij een paar weken geleden.meer...

Tijd voor de VVD. Tijd voor de blauwe parkeerschijf.

12 mrt 2014 - De PvdA lanceerde begin maart het idee om de blauwe parkeerzones af te schaffen. Aan wethouder Paul Gach van de VVD deden zij de oproep: ‘Schaf die onzinnige parkeerschijf voor de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum zo snel mogelijk af!’meer...

Minder regels en meer resultaat

Bernd Rosing11 mrt 2014 - Dit is een van de tien slogans waarmee de VVD Dronten de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is ingegaan. Deze slogan staat niet voor niets bovenaan op onze flyers. ‘Minder regels en meer resultaat’ geeft aan hoe wij als VVD-ers politiek willen bedrijven.meer...

Zorgen voor zorg op maat

Irene Korting9 mrt 2014 - De transities in de zorg houden Dronten bezig. De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt en er zijn grondige voorbereidingen getroffen door raad en college om de komende jaren invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken die van het Rijk op ons afkomen. Het resultaat daarvan is dat er twee transitievisies door de hele raad zijn vastgesteld. Daarmee hebben ook de oppositiepartijen ingestemd met de, door ons college, ingezette beleidsvisies.meer...

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in een uitdagende tijd

5 mrt 2014 - Op alle gemeenten in Nederland, en dus ook Dronten, komt een hele hoop af. Een nog niet uitgewoede economische recessie, waar gelukkig de eerste signalen van herstel wel zichtbaar zijn, maar met als gevolg daarvan nog te realiseren bezuinigingen bij de overheid, verdere overdracht van zorg en welzijn naar de gemeenten, etc. zijn enkele van de uitdagingen waar de VVD niet voor weg loopt. Ondanks de onvermijdelijke bezuinigingen kiest de VVD ook voor stimulering van de lokale economie en investeringen. Werkgelegenheid, veiligheid en een sluitende begroting zijn zaken die wij altijd de hoogste prioriteit geven en de laatste vier jaar in Dronten ook zeker hebben laten zien .meer...

Woningbouw Swifterbant

5 mrt 2014 - Recentelijk hebben Ton van Amerongen, Irene Korting en ik een gesprek gehad met een aantal inwoners uit Swifterbant om met hen te praten over allerlei ontwikkelingen. Waar Swifterbant mee te maken krijgt of al mee te maken heeft. Een van die zaken betrof de noodzakelijke uitbreiding van Swifterbant . Groei van het aantal inwoners van Swifterbant is noodzakelijk om het voorzieningenniveau (zwembad, bibliotheek, winkelcentrum, etc.) op peil te houden. Natuurlijk zijn de huidige economische omstandigheden niet ideaal om een nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen maar als het economisch tij is gekeerd moeten we klaar zijn om in samenwerking met marktpartijen een nieuwe woningbouwlocaties voor Swifterbant te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk met een verkenning wordt begonnen om te beoordelen welke locatie het meest geschikt zou zijn om te ontwikkelen al woningbouwlocatie. meer...

Economie en ruimtelijke ordening

5 mrt 2014 - Een integrale visie op economie en ruimtelijke ordening is hét fundament voor de toekomst van onze gemeente.Bedrijven en organisaties willen ondernemen op basis van rechtszekerheid en flexibiliteit van actuele bestemmingsplannen. Het college dient zich proactief in te zetten om bedrijven te werven, nieuwe werkgelegenheid te scheppen en mensen de ruimte geven te wonen in onze mooie polder. Alleen dan kunnen we gezamenlijk onze economie gezond en het voorzieningenniveau van onze drie kernen op peil houden.meer...

Nieuwe fase MFC Swifterbant

Irene Korting1 mrt 2014 - Donderdag was een mooie dag voor Swifterbant! Wethouder Jan de Graaf en voorzitter van Stichting De Oeverwal ondertekenden de overeenkomst voor de totstandkoming van het Multifunctioneel Centrum / woonservicegebied in Swifterbant. Het moment van ondertekening is voor Swifterbant een bijzonder moment.meer...

Elevator Pitch

18 feb 2014 - Onderstaand vindt u de 'elevator pitch' die onze lijsttrekker Ton van Amerongen vorige week bij het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis heeft gehouden.meer...

Rekenkamerrapport Armoedebeleid

Irene Korting11 feb 2014 - Vanmiddag vond het interview plaats met Omroep Flevoland over het rekenkamerrapport omtrent armoedebeleid. Een rapport waarin de rekenkamer van Dronten kritisch is over de invulling van het armoedebeleid. De verslaggever van Omroep Flevoland gaf aan dat in zijn ogen de gemeente Dronten geen armoedebeleid kent, omdat er geen specifieke nota armoedebeleid is. Deze uitspraak lijkt VVD Dronten wat kort door de bocht. Misschien dat er een nota armoedebeleid ontbreekt, maar dat wil niet zeggen dat het thema armoede helemaal niet aan de orde is.meer...

VVD flyert in Biddinghuizen

9 feb 2014 - Zaterdagochtend is de VVD afdeling Dronten in het winkelcentrum van Biddinghuizen wezen flyeren. Veel positieve opmerkingen, maar natuurlijk ook reacties over de recente ontwikkelingen in het dorp, o.a. de onrust over vliegveld Lelystad. We hebben goed geluisterd en gelukkig ook wat zorgen kunnen wegnemen. Ondanks de regen (zie de foto's) toch een nuttige en leuke ochtend in Biddinghuizen.meer...

Aanpak overmatig alcoholgebruik richten op jongeren & ouders

Irene Korting1 feb 2014 - Tijdens de raadsvergadering van januari stond de gezondheidsnota op de agenda. Een belangrijk punt van aandacht daarin is het terugdringen van alcoholgebruik onder de Drontense jongeren.meer...

Luchthaven Lelystad

28 jan 2014 - Wij krijgen veel vragen over de luchthaven Lelystad. Onderstaand een reactie op een van de vragen. Dit begint met een verwijzing naar een eerder geschreven stuk van de fractievoorzitter. Mocht u hierover nog aanvullende vragen, aan- of opmerkingen hebben dan kunt u ons vanzelfsprekend bereiken via secretariaat@vvddronten.nl.meer...

Verkiezingsprogramma VVD afdeling Dronten, gemeenteraadsverkiezingen 2014

7 jan 2014 - Vol trots presenteert de VVD afdeling Dronten het verkiezingsprogramma met als mooie titel "Ruimte voor Initiatief". In .pdf kunt u dit hier downloaden. Met dit mooie en goede programma gaan we vol enthousiasme de verkiezingen in. meer...

VVD feliciteert GEMA-Apparatenbouw

16 dec 2013 - Lijsttrekker Ton van Amerongen feliciteert Gavi Wijnkopers en GEMA-Apparatenbouw met hun nominatie in de verkiezing tot onderneming van het jaar 2013.meer...

VVD feliciteert Gavi Wijnkopers

16 dec 2013 - Lijsttrekker Ton van Amerongen feliciteert Gavi Wijnkopers en GEMA-Apparatenbouw met hun nominatie in de verkiezing tot onderneming van het jaar 2013.meer...

VVD feliciteert DoeHetZelf Outlet

7 dec 2013 - Lijsttrekker Ton van Amerongen feliciteert Mark Top met de nominatie van DoeHetZelf Outlet, in de verkiezing tot onderneming van het jaar 2013.meer...

Sinterklaas bestaat

7 dec 2013 - De gemeentelijke overheden zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op de komst van een aantal taken die tot nu toe worden uitgevoerd door de Rijksoverheid. Het betreft een aantal taken binnen het sociale domein op het gebied van (jeugd)zorg, werk en maatschappelijke participatie. De Rijksoverheid draagt deze taken over aan de gemeentelijke overheid inclusief het daarbij behorende budget en een taakstelling op dit budget. Het gaat hier overigens om heel groot bedrag. Voor de jeugdzorg binnen de gemeente Dronten bedraagt dit ongeveer 10 miljoen euro.meer...

Wat doe je als je hart in Dronten ligt?

7 dec 2013 - Misschien denkt u, “wat is dat nu voor een titel” ?.meer...

De verkiezingen komen eraan!

7 dec 2013 - De afgelopen weken hebben verschillende politieke partijen de kandidatenlijst én het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.meer...

De raad de boer op

5 dec 2013 - Zaterdag jl gingen burger-, kandidaat- en raadsleden van de gemeente Dronten, op uitnodiging van LTO Noord op excursie.meer...

"zonder platteland geen Dronterland"

3 dec 2013 - Onderstaande dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ordening zijn in de raad, 28 november jl., behandeld. Hierbij een kort verslag:meer...

Persbericht VVD Dronten

21 nov 2013 - Onderstaand persbericht is verspreid en opgepikt door de media:meer...

Najaarscongres JOVD, editie 2013

16 nov 2013 - In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 vond het jaarlijkse Najaarscongres van de JOVD plaats in het Van der Valk hotel Schiphol. Een weekend bomvol politiek en gezelligheid. De afdeling Flevoland was goed vertegenwoordigd met maar liefst 11 deelnemers.meer...

De lijst is bekend!

5 nov 2013 - Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 november is de lijst vastgesteld waarmee we op 19 maart 2014 de verkiezingen in gaan. In een democratisch proces is de lijst op volgorde gezet. Onderstaand een foto van de lijsttrekker Ton van Amerongen en de overige 9 kandidaten in de top 10. Vol enthousiasme en gedrevenheid gaan we campagne in. meer...

Visie Jeugdhulp 2014 - 2017

20 okt 2013 - Het was donderdagavond een bijzondere avond die zowel in Dronten als in politiek Den Haag in het teken stond van de Jeugdzorg. Terwijl de gemeenteraad zich tijdens de raadscommissie boog over de visie Jeugdhulp 
2014 – 2017, werd tegelijkertijd de Jeugdwet met een brede meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.meer...

Passage Dronten een feit !

13 okt 2013 - De versnelde aanleg van de passage langs in het tracé van de "N23" van Alkmaar naar Zwolle is een feit, na enige jaren brainstormen en onderhandelen kan dit gedeelte van de Dronterringweg in 2017 vervangen zijn door een snelle en veilige passage langs de kern Dronten.meer...

Wethouder Ton van Amerongen lijsttrekker VVD

17 sep 2013 - Wethouder Ton van Amerongen lijsttrekker VVDmeer...

Meneer, is parkeren in Dronten gratis?

24 aug 2013 - Het was dit jaar in de maand juni dat ik in het centrum was en de auto op het grote parkeerterrein bij de Schans had geparkeerd, een wat ouder echtpaar kwam naar mij toe om te vragen of parkeren in Dronten gratis is, mijn antwoord was direct dat de portemonnee niet nodig was.meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de...

5 jul 2013 - WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE ………..meer...

Hoe nu verder met het Hanzekwartier?

5 jul 2013 - Vorig jaar berichtte ik u over de plannen met betrekking tot het Hanzekwartier.meer...

Nieuws over ruimtelijke ordening

5 jul 2013 - Recent (27 juni jl.) is de welstandsnota 2013 goedgekeurd. Na een traject van consulteren inwoners en vakmensen zijn drie welstandniveaus geformuleerd en de welstandsregels m.b.t. het bebouwde is afhankelijk van de ligging (van het gebied). De welstandnota is een beheer-instrument gericht op het handhaven en versterken van de bestaande bebouwde omgeving.meer...

Voordelen Dronten

4 jul 2013 - Als vervend googlelaar wilde ik wel eens zien wat er op het World Wide Web te vinden was over de voordelen van Dronten. Tot mijn grote verbazing kreeg ik de onderstaande mededeling:meer...

Kadernota 2014

4 jul 2013 - Op donderdag 20 juni heeft de gemeenteraad van Dronten de Kadernota 2014 besproken. De Kadernota geeft richting aan de begroting van het komende jaar en is daardoor een belangrijk politiek document. De gemeenteraad geeft hiermee aan hoe de financiën van de gemeente moeten worden aangewend en hoe de begroting sluitend moet worden gemaakt. Het is gebruikelijk dat de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad namens de partij een algemene beschouwing uitspreken over de ideeën van het college die ze in de Kadernota hebben verwoord.meer...

Duurzame financiën

3 jul 2013 - In deze Collegeperiode was én is het nog steeds een “uitdaging” om  een duurzame gezonde financiële situatie te behouden.meer...

De nieuwe voorzitter stelt zich voor!

1 jul 2013 - Als je mensen in beweging wilt brengen, dan is inspireren het toverwoord.meer...

Rients-Auke stelt zich voor

26 mei 2013 - Voor een ieder zal ik mij hier kort voorstellen. Ik ben Rients-Auke Rienstra, 28 jaar en woon inmiddels 3 jaar in Dronten. Voor de mensen die hier niet waren, op de afgelopen ledenvergadering van 13 mei ben ik toegetreden tot het bestuur van VVD Dronten. Voor mij de eerste keer dat ik actief ben in een bestuur. Ik zal de taak als penningmeester
vervullen, hetgeen ik vanuit het verleden wel ervaring mee heb en waar ik vanuit mijn dagelijkse werk als assistent accountant ook affiniteit mee heb.meer...

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid