- PERSBERICHT - VVD Dronten trots op solide financieel beleid

19 jun 2015 - Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Dronten de jaarrekening van 2014 en de kadernota voor 2016 behandeld. Uit de financiële terugblik heeft de VVD de conclusie getrokken dat de gemeente Dronten haar huishoudboekje goed op orde heeft. meer...

Staay Food Group komt naar Poort van Dronten

17 jun 2015 - We zijn blij met het bericht dat de Staay Food Group zich gaat vestigen op De Poort van Dronten. Behalve dat de komst wellicht een aanzuigende werking zal hebben op andere bedrijven, betekent de uitbeiding van de Staay Goup ook een toename van hun activiteiten in Dronten. De verwachting is dat er 150 extra arbeidsplaatsen zullen komen. Hier zijn we erg blij mee en bovendien betekent dit dat we binnen de gemeentegrenzen weer uitbreiding hebben van hoogwaardige Agro-industrie. Een bedrijfstak die we graag in onze gemeente verder zien groeien. We wensen de Staay Food Group dan ook veel succes met de uitvoering van hun plannen.meer...

Flexibiliteit in het buitengebied

7 jun 2015 - Onlangs heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld.  Dit plan heeft enkele jaren voorbereiding gevergd -  de kaders ervan werden voor het eerst in 2011 gesteld - en heeft nog niet alles kunnen regelen wat de bedoeling was. Omdat namelijk de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof onzeker blijft, is de veehouderij buiten deze herziening gehouden, maar deze zal later nog ingepast moeten worden. Ook zullen de ontwikkelingen rond windenergie nog aanpassingen vergen.meer...

Luchthaven Lelystad biedt nieuwe perspectieven

1 jun 2015 - In maart jl. is het Luchthavenbesluit bekrachtigd inclusief de beperkingen om milieubelasting en dan met name geluidsbelasting te minimaliseren. Luchthaven Lelystad kan bouwen aan de voorzieningen die nodig zijn om vanaf 2018 jaarlijks tot 10 duizend vliegbewegingen af te handelen. Het bouwen van de uitbreiding van de luchthaven en het aanpassen van de infrastructuur leidt  direct tot werkgelegenheid en jongeren kunnen beroepsopleidingen starten die in zekere mate een baangarantie bieden. Nieuwe perspectieven die onze economische regio versterken, op korte en middellange termijn. meer...

VVD wil meer aandacht voor ZZP'ers binnen armoedebeleid

Irene Korting29 mei 2015 - De VVD heeft het initiatief genomen een onderzoek te starten naar mogelijke instrumenten binnen het armoedebeleid voor zelfstandigen zonder personeel. Dit initiatief werd mede-ingediend door de partijen CDA, ChristenUnie, Leefbaar Dronten, SP en D66. Na het raadsdebat stemden uiteindelijk alle politieke partijen in met het voorgestelde onderzoek.meer...

We will remember them

10 mei 2015 - Ik ben geboren en getogen in Dronten en daarom bekend met de “dodenherdenking”  in Dronten, maar dan wel “slechts als bezoeker” het monument op het plein is dan ook voor mij onlosmakelijk met Dronten  verbonden.meer...

Petje af en diepe buiging

25 apr 2015 - Woensdag 15 april stond er een raadsactiviteit op de planning, dit keer waren we te gast bij de brandweerkazerne.meer...

Forse uitbreiding biologische landbouw

9 apr 2015 - In onze gemeente zal de biologische landbouw  dit jaar een forse uitbreiding ondergaan, momenteel telt Dronten 58 biologische bedrijven, ongeveer 29 bedrijven starten dit jaar met de overschakeling van gangbare teelt naar de biologische teelt, een uitbreiding van 50 procent!!!!meer...

Stemrecht niet vanzelfsprekend

20 mrt 2015 - Nederland mocht haar stem weer laten horen, ditmaal voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Helaas dit jaar een historisch lage opkomst, terwijl er zoveel te kiezen valt. Gelukkig kon de VVD wel op vele stemmen rekenen en zijn wij ook dit maal bij de Provinciale Staten weer de grootste geworden. Indien u gestemd heeft hartelijk dank voor uw stem, indien u niet gestemd heeft, jammer dat u uw stem verloren heeft laten gaan.meer...

PS2015: uw stem voor Flevoland telt voor Dronten

Huib van Vliet & Theo Vulink14 mrt 2015 - Morgen mogen we naar de stembus! Op 18 maart zijn er twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten van Flevoland en voor het algemene bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.meer...

Campagnekoorts

De verkiezingen staan voor de deur. Reclameborden worden weer van stal gehaald. Een select gezelschap enthousiastelingen plakt posters met een logo of bekende kop. Deze verkiezingen mogen we de samenstelling van de Provinciale Staten en het Waterschap beïnvloeden. Maar bij ons campagnevoerders komen altijd weer die vragen naar boven. meer...

Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap op 18 maart a.s.

24 feb 2015 - Over een aantal weken is het zover dan zijn er gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap.meer...

Standpunt belastingfout

Irene Korting20 feb 2015 - De VVD is geschrokken van het nieuws dat er sinds 2011 per abuis geen afdrachten van de WIA/WAO zijn gedaan aan de Belastingdienst. Dit vinden wij een ernstige zaak die wij ons zeer aantrekken. Temeer omdat de VVD bij het college altijd heeft aangedrongen op een solide financieel beleid en dat het beheer op orde moet zijn. 
Daarom wil de VVD opheldering van het college hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren en zijn wij mede-indiener van het verzoek tot het houden van het interpellatiedebat.meer...

Het plein op De Rede - Zevende jaargang

15 feb 2015 - We gaan even terug in de tijd. In 2006 werd het nieuwe winkelcentrum geopend. Duizenden mensen stonden op het Redeplein te wachten op de openingsceremonie van winkelcentrum Suydersee,  het was feest in Dronten.meer...

Roggebotsluis wederom onder de aandacht gebracht bij `Den Haag´

12 feb 2015 - Op uitnodiging van de VVD Statenfractie hebben op maandag 9 februari de Tweedemeer...

Swifterbant beter in beeld

Irene Korting22 jan 2015 - Tijdens de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar heeft de VVD vragen gesteld over de nieuwe promotiefilm van de gemeente Dronten. Deze promotiefilm laat zien dat Dronten heel veel heeft om trots op te zijn. Zoals Walibi, het NS-station, de stranden, sportvoorzieningen en de Meerpaal. Kortom, er zijn genoeg redenen om te laten zien wat Dronten allemaal te bieden heeft.meer...

De nieuwe wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

22 jan 2015 - Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?meer...

Stilte...

9 jan 2015 - “Onze gedachten gaan uit naar die vaders, moeders en kinderen die een familielid hebben verloren. Dit willen we niet, dit willen we nergens” meer...

Een veilig nieuwjaar!

4 jan 2015 - Onze politie heeft een tijd lang de inbraken die werden gepleegd in de gemeente Dronten gemeld op Facebook en is daar op een gegeven moment mee gestopt. Toen op grond daarvan vervolgens door velen werd geconcludeerd dat er kennelijk niet meer werd ingebroken in Biddinghuizen, Swifterbant , Dronten, Ketelhaven en Roggebotsluis, berichtte de politie dat dit helaas niet het geval was. Zo is er tijdens de jaarwisseling bijvoorbeeld weer twee keer ingebroken.meer...

Terugblik ontwikkelingen sociaal domein

Irene Korting22 dec 2014 - Het einde van het jaar nadert. De nieuwe zorg gaat vanaf 1 januari 2015 in. De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 op de gebieden van zorg, arbeidsmarkt en jeugdhulp meer verantwoordelijkheden en minder financiële middelen.Het sociale domein neemt vanaf 2015 binnen de begroting van de gemeente Dronten meer dan 60% van de totale begroting voor zijn rekening. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat het college het solide begrotingsbeleid, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd, ook na 1 januari 2015 voortzet. We zullen het moeten doen met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Dat betekent dat we dus geen lokale belastingen inzetten om de zorg mee te betalen.meer...

Met het nieuwe jaar in zicht

20 dec 2014 - In de laatste maand van het jaar kijken we terug wat er in het jaar allemaal gebeurd is, maar kijken we ook vooruit naar het nieuwe jaar wat er allemaal kan gebeuren. 2014 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij onze partij kiezers verloor. Dat is politiek, dat is het spel. Maar de VVD is vastberaden in een nieuw college gestapt en laat zien met een kleinere fractie dat de liberale gedachten breed en goed geborgd is in onze gemeente. meer...

VVD Dronten tevreden met sluitende meerjarenbegroting

8 dec 2014 - De meerjarenbegroting van de gemeente Dronten laat een positief begrotingsresultaat zien voor jaren 2015, 2016 en 2017. Gezien de opgave waar de gemeente afgelopen jaren voor stond (het wegwerken van de grote tekorten die ontstaan zijn door de crisis) is dat een prachtig resultaat. Een sluitende meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring voor de burgers. De VVD vindt dit een geweldig resultaat van het college van B&W waarin al vijf jaar een ervaren VVD-wethouder de post financiën beheert!meer...

Dronten scoort hoog op dienstverlening 

Irene Korting6 dec 2014 - Tijdens de commissievergadering van 4 december stond het Jaarprogramma Dienstverlening 2015 op de agenda. Met daarin een overzicht van de behaalde resultaten van de dienstverleningsprojecten in 2014. Uit het programma blijkt voor Dronten een opvallend hoge score op de diverse terreinen van dienstverlening. meer...

Passage Dronten N23 krijgt vorm

10 nov 2014 - Bij de informatieavond van eind oktober betreffende de passage van de N23 langs de noordkant van de kern Dronten werd het plan toegelicht van dit gedeelte in de toekomstige N23 van Alkmaar naar Zwolle. Voor onze gemeente is deze passage van groot belang in onze infrastructuur. Dronten heeft voor meer aantrekkingskracht van bedrijven dit zeker nodig.meer...

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend

1 nov 2014 - Zaterdag 25 oktober was ik één van de deelnemers aan de excursie van Waterschap Zuiderzeeland. Onder leiding van Jan Nieuwenhuis (heemraad) en twee van zijn enthousiaste collega’s ging een deel van de raad op pad.meer...

Op weg naar de zorg van morgen

Irene Korting31 okt 2014 - De raadsagenda werd in de maanden september en oktober grotendeels bepaald door de veranderingen in de de zorg, werk en jeugdzorg die op 1 januari 2015 ingaan. 
In het beleidsplan en de diverse verordeningen en het Flevolandse samenwerkingsplan is de richting voor het sociaal domein van Dronten nu grotendeels bepaald. 
Er ligt voor de VVD fractie nu een goede start om die veranderingen vorm te geven. Maar de daadwerkelijke transformatie´omvormen naar de nieuwe zorg´ komt nog.meer...

Koffie met cake!

1 okt 2014 - Woensdag 17 september stond er een bijzondere raadsactiviteit op de planning,te weten een rondleiding op de begraafplaats. Nu ben ik als echte “Drontense”, helaas, met regelmaat bezoeker van dit prachtige park, maar na vandaag kijk ik echt met andere ogen naar de structuur en aanleg.meer...

Update beleidsplan sociaal domein

Irene Korting26 sep 2014 - De afgelopen week stond in het teken van het beleidsplan en de verordening voor de transities in het sociaal domein 2015. Een heel pakket aan beleidsstukken dat richting geeft aan de hervormingen binnen de jeugdzorg, de zorg (WMO) en voor werk (Participatiewet) in Dronten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de bijdrage van de VVD fractie. meer...

VVD bepleit snellere procedures voor ondernemers

14 sep 2014 - Als een ondernemer een gebouw wil uitbreiden of vernieuwen, heeft zij of hij een omgevingsvergunning nodig. Als zijn plan niet past in het bestemmingsplan, mogen burgemeester en wethouders hem die vergunning alleen verlenen als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) heeft afgegeven. meer...

VVD en ondernemers komen met voorstel voor plein De Rede

25 jul 2014 - Dronten - De politieke discussie over het plein De Rede, in de volksmond het Redeplein, gaat nog dit jaarjaar losbarsten. VVD en enkele ondernemers hebben een voorstel voor herinrichting gedaan.meer...

Debat Lelystad Airport

2 jul 2014 - Donderdag 26 juni stonden Jaap Kodde en Trudy Stoker al voor dag en dauw op het station. De Dronter politiek was goed vertegenwoordigd, want ook een afvaardiging van Groen Links en de PvdA stonden daar al op de trein te wachten. De trein die ons naar Den Haag zou brengen, daar waar het debat over Lelystad Airport plaats zou vinden. meer...

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid