Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap op 18 maart a.s.

24 feb 2015 - Over een aantal weken is het zover dan zijn er gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap.meer...

Standpunt belastingfout

Irene Korting20 feb 2015 - De VVD is geschrokken van het nieuws dat er sinds 2011 per abuis geen afdrachten van de WIA/WAO zijn gedaan aan de Belastingdienst. Dit vinden wij een ernstige zaak die wij ons zeer aantrekken. Temeer omdat de VVD bij het college altijd heeft aangedrongen op een solide financieel beleid en dat het beheer op orde moet zijn. 
Daarom wil de VVD opheldering van het college hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren en zijn wij mede-indiener van het verzoek tot het houden van het interpellatiedebat.meer...

Het plein op De Rede - Zevende jaargang

15 feb 2015 - We gaan even terug in de tijd. In 2006 werd het nieuwe winkelcentrum geopend. Duizenden mensen stonden op het Redeplein te wachten op de openingsceremonie van winkelcentrum Suydersee,  het was feest in Dronten.meer...

Roggebotsluis wederom onder de aandacht gebracht bij `Den Haag´

12 feb 2015 - Op uitnodiging van de VVD Statenfractie hebben op maandag 9 februari de Tweedemeer...

Swifterbant beter in beeld

Irene Korting22 jan 2015 - Tijdens de eerste raadsvergadering van dit nieuwe jaar heeft de VVD vragen gesteld over de nieuwe promotiefilm van de gemeente Dronten. Deze promotiefilm laat zien dat Dronten heel veel heeft om trots op te zijn. Zoals Walibi, het NS-station, de stranden, sportvoorzieningen en de Meerpaal. Kortom, er zijn genoeg redenen om te laten zien wat Dronten allemaal te bieden heeft.meer...

De nieuwe wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

22 jan 2015 - Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?meer...

Stilte...

9 jan 2015 - “Onze gedachten gaan uit naar die vaders, moeders en kinderen die een familielid hebben verloren. Dit willen we niet, dit willen we nergens” meer...

Een veilig nieuwjaar!

4 jan 2015 - Onze politie heeft een tijd lang de inbraken die werden gepleegd in de gemeente Dronten gemeld op Facebook en is daar op een gegeven moment mee gestopt. Toen op grond daarvan vervolgens door velen werd geconcludeerd dat er kennelijk niet meer werd ingebroken in Biddinghuizen, Swifterbant , Dronten, Ketelhaven en Roggebotsluis, berichtte de politie dat dit helaas niet het geval was. Zo is er tijdens de jaarwisseling bijvoorbeeld weer twee keer ingebroken.meer...

Terugblik ontwikkelingen sociaal domein

Irene Korting22 dec 2014 - Het einde van het jaar nadert. De nieuwe zorg gaat vanaf 1 januari 2015 in. De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 op de gebieden van zorg, arbeidsmarkt en jeugdhulp meer verantwoordelijkheden en minder financiële middelen.Het sociale domein neemt vanaf 2015 binnen de begroting van de gemeente Dronten meer dan 60% van de totale begroting voor zijn rekening. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat het college het solide begrotingsbeleid, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd, ook na 1 januari 2015 voortzet. We zullen het moeten doen met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Dat betekent dat we dus geen lokale belastingen inzetten om de zorg mee te betalen.meer...

Met het nieuwe jaar in zicht

20 dec 2014 - In de laatste maand van het jaar kijken we terug wat er in het jaar allemaal gebeurd is, maar kijken we ook vooruit naar het nieuwe jaar wat er allemaal kan gebeuren. 2014 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen waarbij onze partij kiezers verloor. Dat is politiek, dat is het spel. Maar de VVD is vastberaden in een nieuw college gestapt en laat zien met een kleinere fractie dat de liberale gedachten breed en goed geborgd is in onze gemeente. meer...

VVD Dronten tevreden met sluitende meerjarenbegroting

8 dec 2014 - De meerjarenbegroting van de gemeente Dronten laat een positief begrotingsresultaat zien voor jaren 2015, 2016 en 2017. Gezien de opgave waar de gemeente afgelopen jaren voor stond (het wegwerken van de grote tekorten die ontstaan zijn door de crisis) is dat een prachtig resultaat. Een sluitende meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring voor de burgers. De VVD vindt dit een geweldig resultaat van het college van B&W waarin al vijf jaar een ervaren VVD-wethouder de post financiën beheert!meer...

Dronten scoort hoog op dienstverlening 

Irene Korting6 dec 2014 - Tijdens de commissievergadering van 4 december stond het Jaarprogramma Dienstverlening 2015 op de agenda. Met daarin een overzicht van de behaalde resultaten van de dienstverleningsprojecten in 2014. Uit het programma blijkt voor Dronten een opvallend hoge score op de diverse terreinen van dienstverlening. meer...

Passage Dronten N23 krijgt vorm

10 nov 2014 - Bij de informatieavond van eind oktober betreffende de passage van de N23 langs de noordkant van de kern Dronten werd het plan toegelicht van dit gedeelte in de toekomstige N23 van Alkmaar naar Zwolle. Voor onze gemeente is deze passage van groot belang in onze infrastructuur. Dronten heeft voor meer aantrekkingskracht van bedrijven dit zeker nodig.meer...

Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend

1 nov 2014 - Zaterdag 25 oktober was ik één van de deelnemers aan de excursie van Waterschap Zuiderzeeland. Onder leiding van Jan Nieuwenhuis (heemraad) en twee van zijn enthousiaste collega’s ging een deel van de raad op pad.meer...

Op weg naar de zorg van morgen

Irene Korting31 okt 2014 - De raadsagenda werd in de maanden september en oktober grotendeels bepaald door de veranderingen in de de zorg, werk en jeugdzorg die op 1 januari 2015 ingaan. 
In het beleidsplan en de diverse verordeningen en het Flevolandse samenwerkingsplan is de richting voor het sociaal domein van Dronten nu grotendeels bepaald. 
Er ligt voor de VVD fractie nu een goede start om die veranderingen vorm te geven. Maar de daadwerkelijke transformatie´omvormen naar de nieuwe zorg´ komt nog.meer...

Koffie met cake!

1 okt 2014 - Woensdag 17 september stond er een bijzondere raadsactiviteit op de planning,te weten een rondleiding op de begraafplaats. Nu ben ik als echte “Drontense”, helaas, met regelmaat bezoeker van dit prachtige park, maar na vandaag kijk ik echt met andere ogen naar de structuur en aanleg.meer...

Update beleidsplan sociaal domein

Irene Korting26 sep 2014 - De afgelopen week stond in het teken van het beleidsplan en de verordening voor de transities in het sociaal domein 2015. Een heel pakket aan beleidsstukken dat richting geeft aan de hervormingen binnen de jeugdzorg, de zorg (WMO) en voor werk (Participatiewet) in Dronten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de bijdrage van de VVD fractie. meer...

VVD bepleit snellere procedures voor ondernemers

14 sep 2014 - Als een ondernemer een gebouw wil uitbreiden of vernieuwen, heeft zij of hij een omgevingsvergunning nodig. Als zijn plan niet past in het bestemmingsplan, mogen burgemeester en wethouders hem die vergunning alleen verlenen als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) heeft afgegeven. meer...

VVD en ondernemers komen met voorstel voor plein De Rede

25 jul 2014 - Dronten - De politieke discussie over het plein De Rede, in de volksmond het Redeplein, gaat nog dit jaarjaar losbarsten. VVD en enkele ondernemers hebben een voorstel voor herinrichting gedaan.meer...

Debat Lelystad Airport

2 jul 2014 - Donderdag 26 juni stonden Jaap Kodde en Trudy Stoker al voor dag en dauw op het station. De Dronter politiek was goed vertegenwoordigd, want ook een afvaardiging van Groen Links en de PvdA stonden daar al op de trein te wachten. De trein die ons naar Den Haag zou brengen, daar waar het debat over Lelystad Airport plaats zou vinden. meer...

Zijn we uit de recessie?

10 jun 2014 - Is de recessie voorbij?, het antwoord is nog duidelijk nee, de wereld laat toch wel weer enige veerkracht zien, de langzaam opwaartse lijn in de economie geeft weer vertrouwen in de toekomst.meer...

Een andere start dan gepland...

30 mei 2014 - Wat was het spannend, de campagne de gemeenteraadsverkiezingen, de uitslag…. En dan gekozen, met voorkeursstemmen, als raadslid, wie had dat durven dromen.meer...

Fractievoorzitter VVD Dronten gekozen

22 mei 2014 - Na het sluiten van het coalitieakkoord ‘Samen verder’ mag VVD Dronten fractievoorzitter Ton van Amerongen opnieuw de taak van Wethouder op zich nemen. Nu de raad geїnstalleerd is, heeft de VVD een nieuwe fractievoorzitter nodig. De VVD raadsfractie heeft onlangs Bernd Rosing als nieuwe fractievoorzitter gekozen.meer...

Uw Europese stem telt voor Dronten

Irene Korting21 mei 2014 - Zaterdag stond ik op de politieke markt op het Havenplein in Dronten voor de Europese Verkiezingen. Ik kreeg daar vragen van mensen wat de relatie is van Europa met Dronten. Daarom op de vooravond van de Europese Verkiezingen nog even kort op een rij wat Europa voor Dronten heeft betekend de afgelopen jaren.meer...

Kandidaat-Europarlementariër Roel Boumans in Dronten (19 mei in Moellies)

15 mei 2014 - Ik ben altijd heel graag bezig geweest met internationale samenwerking in mijn werk, bijvoorbeeld bij het verkopen in het buitenland, of het opzetten en uitvoeren van internationale samenwerkingsprojecten. Dan merk je hoe belangrijk het is dat er niet te veel detailregels zijn en dat de markt niet te veel verstoord moet worden door overheidsingrijpen zoals subsidies.meer...

VVD fractie krijgt vorm

8 mei 2014 - Na de turbulente verkiezingstijd en de daarop volgende spannende formatieperiode is het “echte” politieke werk begonnen.  En dat gaan we doen met een sterk team, te weten de raadsleden Trudy Stoker, Irene Korting, Jaap Kodde en Bernd Rosing. En de burgerraadsleden Remco de Maaijer, Theo Vulink en Will Jüttner. Aangevuld met onze fractie assistent Guido de Leeuw.  En , last but not least, met , nu nog demissionair,  wethouder Ton van Amerongen.meer...

Coalitieakkoord Dronten 'Samen verder'

Op de foto van links naar rechts V.l.n.r.: Hans Engelvaart (CDA), Piet Bleeker (CDA), Peter van Bergen (LD), Ton van Amerongen (VVD)24 apr 2014 - Gemeente Dronten heeft een nieuw college. CDA, VVD en Leefbaar Dronten gaan samen verder. De formateurs van de coalitie-onderhandelingen, mevrouw Tiny Winter en de heer Dirk Minne Vis presenteerden donderdag 24 april het coalitieakkoord, dat de titel ‘Samen verder’ heeft meegekregen. Kandidaat wethouders zijn de heren Hans Engelvaart (CDA), Ton van Amerongen (VVD), Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) en Piet Bleeker (CDA). De coalitiepartners hebben in de gemeenteraad 15 van de 27 raadzetels.meer...

Kiezers bedankt!

20 mrt 2014 - Wij willen onze kiezers bedanken. We zijn wederom de tweede partij in Dronten geworden! meer...

Problemen met het openbaar vervoer? Meld het ons!

18 mrt 2014 - Vorige week donderdag zat ik als kandidaat raadslid én als inwoner van Biddinghuizen in de Voorhof te luisteren naar de debatten. (complimenten overigens voor Dorpsbelangen Biddinghuizen voor de organisatie)meer...

Reuring om het Redeplein blijft

Art Impression Redeplein 115 mrt 2014 - Dronten is trots op zijn mooie winkelcentrum, uit een onderzoek blijkt dat de inwoners veel gebruik maken van het ruime winkelaanbod. Het Redeplein is een onderdeel van het centrum van Dronten dat het hart van onze gemeente zal moeten vormen.meer...

Portret bij Omroep Flevoland

Irene Korting13 mrt 2014 - Wie zijn dat eigenlijk? Die mensen die zich aansluiten bij een politieke partij? Deze vraag stelde Gerard van Ommen van Omroep Flevoland mij een paar weken geleden.meer...

Tijd voor de VVD. Tijd voor de blauwe parkeerschijf.

12 mrt 2014 - De PvdA lanceerde begin maart het idee om de blauwe parkeerzones af te schaffen. Aan wethouder Paul Gach van de VVD deden zij de oproep: ‘Schaf die onzinnige parkeerschijf voor de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum zo snel mogelijk af!’meer...

Minder regels en meer resultaat

Bernd Rosing11 mrt 2014 - Dit is een van de tien slogans waarmee de VVD Dronten de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is ingegaan. Deze slogan staat niet voor niets bovenaan op onze flyers. ‘Minder regels en meer resultaat’ geeft aan hoe wij als VVD-ers politiek willen bedrijven.meer...

Zorgen voor zorg op maat

Irene Korting9 mrt 2014 - De transities in de zorg houden Dronten bezig. De afgelopen vier jaar is er hard gewerkt en er zijn grondige voorbereidingen getroffen door raad en college om de komende jaren invulling te geven aan de nieuwe zorgtaken die van het Rijk op ons afkomen. Het resultaat daarvan is dat er twee transitievisies door de hele raad zijn vastgesteld. Daarmee hebben ook de oppositiepartijen ingestemd met de, door ons college, ingezette beleidsvisies.meer...

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in een uitdagende tijd

5 mrt 2014 - Op alle gemeenten in Nederland, en dus ook Dronten, komt een hele hoop af. Een nog niet uitgewoede economische recessie, waar gelukkig de eerste signalen van herstel wel zichtbaar zijn, maar met als gevolg daarvan nog te realiseren bezuinigingen bij de overheid, verdere overdracht van zorg en welzijn naar de gemeenten, etc. zijn enkele van de uitdagingen waar de VVD niet voor weg loopt. Ondanks de onvermijdelijke bezuinigingen kiest de VVD ook voor stimulering van de lokale economie en investeringen. Werkgelegenheid, veiligheid en een sluitende begroting zijn zaken die wij altijd de hoogste prioriteit geven en de laatste vier jaar in Dronten ook zeker hebben laten zien .meer...

Woningbouw Swifterbant

5 mrt 2014 - Recentelijk hebben Ton van Amerongen, Irene Korting en ik een gesprek gehad met een aantal inwoners uit Swifterbant om met hen te praten over allerlei ontwikkelingen. Waar Swifterbant mee te maken krijgt of al mee te maken heeft. Een van die zaken betrof de noodzakelijke uitbreiding van Swifterbant . Groei van het aantal inwoners van Swifterbant is noodzakelijk om het voorzieningenniveau (zwembad, bibliotheek, winkelcentrum, etc.) op peil te houden. Natuurlijk zijn de huidige economische omstandigheden niet ideaal om een nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen maar als het economisch tij is gekeerd moeten we klaar zijn om in samenwerking met marktpartijen een nieuwe woningbouwlocaties voor Swifterbant te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat zo snel mogelijk met een verkenning wordt begonnen om te beoordelen welke locatie het meest geschikt zou zijn om te ontwikkelen al woningbouwlocatie. meer...

Economie en ruimtelijke ordening

5 mrt 2014 - Een integrale visie op economie en ruimtelijke ordening is hét fundament voor de toekomst van onze gemeente.Bedrijven en organisaties willen ondernemen op basis van rechtszekerheid en flexibiliteit van actuele bestemmingsplannen. Het college dient zich proactief in te zetten om bedrijven te werven, nieuwe werkgelegenheid te scheppen en mensen de ruimte geven te wonen in onze mooie polder. Alleen dan kunnen we gezamenlijk onze economie gezond en het voorzieningenniveau van onze drie kernen op peil houden.meer...

Nieuwe fase MFC Swifterbant

Irene Korting1 mrt 2014 - Donderdag was een mooie dag voor Swifterbant! Wethouder Jan de Graaf en voorzitter van Stichting De Oeverwal ondertekenden de overeenkomst voor de totstandkoming van het Multifunctioneel Centrum / woonservicegebied in Swifterbant. Het moment van ondertekening is voor Swifterbant een bijzonder moment.meer...

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid